Thiết kế nhà hàng RÙA VÀNG tỉnh Bắc Giang

Thiết kế nhà hàng bếp nướng không khói tại bàn RÙA VÀNG TỈNH BẮC GIANG, một trong những nhà hàng đẹp nhất nhì mà Gia Nguyễn IDC đã hoàn thành trong thời gian qua tại khu vực phía Bắc. Xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn đã tin tưởng  và lựa chọn Gia Nguyễn IDC.

Nhà-hàng-Rùa-Vàng Nhà-hàng-Rùa-Vàng1 Nhà-hàng-Rùa-Vàng2 Nhà-hàng-Rùa-Vàng3 Nhà-hàng-Rùa-Vàng4 Nhà-hàng-Rùa-Vàng5 Nhà-hàng-Rùa-Vàng6 Nhà-hàng-Rùa-Vàng7 Nhà-hàng-Rùa-Vàng8 Nhà-hàng-Rùa-Vàng10 Nhà-hàng-Rùa-Vàng11 Nhà-hàng-Rùa-Vàng-banner

Leave a Reply