Thiết Kế nhà hàng nướng “Đại Dương Đệ Nhất Nướng”

Tọa lạc tại 274- Cách Mạng Tháng 8 Được công ty Gia Nguyễn IDC nâng cấp và đổi mới toàn bộ từ Beer Club thành nhà hàng nướng không khói Hàn Quốc với tổng chi phí là 550 triệu .

NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG1 NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG2 NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG3 NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG4 NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG5 NHÀ HÀNG ĐẠI DƯƠNG ĐỆ NHẤT NƯỚNG6

Leave a Reply