Theo phong thủy bàn làm việc đặt như thế nào?

Bàn làm việc luôn quan hệ chặt chẽ với chúng ta, làm việc giấy tờ thường xuyên,học hành, người lao động bằng trí óc, thì bàn làm việc gắn với chúng ta hằng ngày , thời gian ngồi bàn làm việc rất nhiều ít nhất 4 giờ/ngày thậm chí có người phải ngồi làm việc từ 8, 10, 12, 14 giờ/ngày.

ban lam viec van phong7
Theo phong thủy thì mọi vật thể xung quanh ta nó có mối quan hệ chặt chẽ với ta, tác động tới ta, với hai điều kiện : Một là tạo thuận lợi cho ta như ngồi thấy thoải mái, làm việc năng suất cao,từ ngồi bàn ấy mà đem lại cho ta nhiều công trình vĩ đại về khoa học, về tiền tài và vật chất, danh vọng… Hai là không tạo thuận lợi mà còn khắc lại ta như gây cảm giác khó chịu, công việc khó hoàn thành hoặc không hoàn thành, từ công việc đó gây khó khăn cho ta, làm mất của cải vật chất, mất tương lai sự nghiệp…

Để biết phải đặt bàn làm việc ở đâu điều trước tiên là phải biết mình sanh năm nào thuộc Đông mạng hay Tây mạng thì mới làm được ( phần này chúng tôi đã trình bày ở phần bát Quái và phương hướng).

Leave a Reply