Sắp xếp không gian văn phòng logic

Sắp xếp không gian văn phòng logic là làm g? Tại sao phải sắp xếp …